180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Chcę wywyższać imię Twe

Chcę wywyższać Imię Twe     G C D
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę     G C D
Panie dziś raduję się         G C D
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić     G C D

Z nieba zstąpiłeś i chcesz     G C D
prowadzić mnie         C G
Na krzyżu zmarłeś,     G C D
by mój zapłacić dług     D C G

Z grobu wstałeś i dziś     G C D
nieba Królem jesteś Ty     h e
Chcę wywyższać Imię Twe     C D G