180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Tyś jest święty, Tyś potężny

Tyś jest święty, Tyś potężny            GC
Tyś jest godzien, by dać Ci cześć        aD
Chcę Cię słuchać, iść za Tobą             GC
Chcę Cię kochać po wszystkie dni        aCD
Tyś królów Król, Tyś panów Pan    CD
Tyś potężny Bóg, Twoje wszystko jest    eh
Emmanuel, Twoje imię jest        CD
Tyś pokoju Pan, Tyś barankiem jest    eh
Żywym Bogiem Tyś, w Tobie łaska ma    CD
Ty królujesz nam, aż po wieczny czas    eh
Tyś alfa i omega, początek, koniec        CD
Zbawiciel, przyjaciel, Tyś Mesjasz i Bóg    eh
Tyś pokoju Pan i Tobie daje życie me.   CDG