180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Podnieśmy sztandary miłości

Podnieśmy sztandary miłości, alleluja!   DE fis E fis
A trąby niech grają do boju!        DAE
Chrystus nam daje zwycięstwo, alleluja!    DE fis E fis
Jerycho upadnie!                D E fis

1. Ciało Chrystusa jest armią zbrojną,    AEH fis
Co zwalcza moce ciemności.        DE fis cis
Wyzwala ona więźniów            AE fis
Mocą imienia Chrystusa Króla.        DE fis

2. Bracia, dziś Chrystus nas wzywa do siebie,
By walczyć przy Jego boku.
To On nam daje życie,
By zanosić je tam, gdzie go brak.

3. Bracia, zostańmy w jedności ze sobą,
I Ducha złączeni mocą.
Zebrani wokół Pana
Walczmy do dnia, gdy On znów powróci.

4. Głośmy, że Chrystus zmartwychwstał,
Że śmierć nie ma nad Nim już swojej mocy.
Ciemnościom stawmy czoła,
Ducha zbroję przywdziejmy na siebie.

5. W imieniu Boga, naszego Ojca;
W imieniu Chrystusa Pana,
W imieniu Ducha mocy
Toczmy walkę do końca swych dni.