180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Godzien

Godzien o godzien jest nasz Pan        DGD
Godzien aby przyjąć cześć i uwielbienia pieśń/2x    eAD/D7
Śpiewajmy Alleluja przed Baranka Tronem    GADh
Wielbijmy Go i czcijmy, śpiewajmy chwały psalm    eAGAD
Alleluja, chwała Barankowi        GADh
On w walce jest zwycięzcą,         eA
Bóg z nami, Król i Pan.            GAD