180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

My, Jego dzieci

 1.My jego dzieci zrodzone z cierpienia        DGAD
Krwią swoją odkupił nas                GA
Chce mieć nas świętym światłem narodów    DGAD
W miłość i moc przyodział nas        Ge  G A7
Ref: w Jego imie idź, Jezusa władzę głoś    hAGh, AGh
Oto Kościele jest czas obyś powstał i głosił:    eADh, GD
Jezus – nasz Odkupiciel i Pan            GD G A D
2.Tak wiele istnień co gubią się w mroku
Czy mając światło chcesz spać?
Jezus nakazał nam iść czynić uczniów
To jest nasz cel, a walka trwa
3.Słuchaj ten powiew to wiatr Jego Ducha
Kres wieku już zbliża się
Niebo i ziemia zostały wstrząśnięte
Jezus, nasz Pan, ukaże się
Jezus nasz Pa—n,/ 3x Jezus nasz Pan!        DhGA, D