180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Jezus daje nam zbawienie

1.Jezus daje nam zbawienie dCAd
Jezus daje pokój nam dCAd
Jemu składam dziękczynienie dCAd
Chwałę z serca mego dam dCAd
Ref: Jezus siłą mą dFC
Jezus pieśnią mego życia Ad
Królem wiecznym ON dFC
Niepojęty w mocy swej. Ad
W Nim znalazłem to dFC
Czego szukałem do dzisiaj Ad
Sam mi podał dłoń dFC
Bym zwyciężał w każdy dzień Ad
2.W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam.