180 stopni- to wyzwanie, które chcemy podjąć…

Jesteśmy na Świecie po to,

by zostawić po sobie ślad. Jedyne niezniszczalne ślady,

to ślady miłości.

Bóg, właśnie po tych śladach rozpoznaje nas, jako Swoje dzieci.
Warto się starać dla innych. 
Warto kochać. 
My, jako Grupa 180 też tego chcemy!

 

   Dobre pomysły wspierają:

GRUPA BESKIDZKA

Jesteś Panie winnym krzewem

1. Jesteś Panie winnym krzewem,     D A7
a my jego latorośle,            h A7 D
moc czerpiemy tylko z Ciebie,         G D
Ty w nas żyjesz Swą miłością.         A7 D D7

Ref.: Panie, Panie,                G D
naucz nas w miłości Twojej trwać.    GD / GDG

2. Cóż trwałego poza Tobą, człowiek zdziała sam ze siebie.
Któż potrafi własne dobro, oblec w kształty nieśmiertelne.

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz, tak wspaniałą i szeroką,
że wyzwala pełną radość, w sercu, które Ciebie kocha.

4. Wejdź o Jezu, w nasze życie, głębią łaski, mocą słowa,
byśmy mogli owoc przynieść cześć i chwałę Ojcu oddać.